Cirkelledarutbildning 2016

Tid 2016-10-16 klockan 08:30 - 2016-11-20 16:00
Plats Skellefteå, Umaå, Lycksele
Ansvarig ABF

Aktuella datum
Cirkelledarutbildning
Hösten 2016
ABF-avdelningarna och ABF-distriktet tar tillsammans fram utbildningar för våra cirkelledare. Här finns aktuella utbildningsorter och datum för vår grundläggande utbildning,Steg G. När du är klar med Steg G är du välkommen på vår Grundutbildning, i höst erbjuder vi kursen Pedagogik.

Grundläggande Steg G
Skellefteå Söndag 16 oktober
Umeå Söndag 30 oktober
Lycksele Söndag 20 november
Grundutbildning - Pedagogik

Vad är egentligen folkbildningspedagogik? Vilka regler och riktlinjer finns från statenoch ABF? Hur lär vi oss nya saker? Här får du förståelse för hur inlärning fungerar ochkunskap om vad som utmärker folkbildningen och hur vi jobbar på ABF.

Utbildningsort: Lycksele
Datum: Söndag 9 oktober

Anmälan
Ta kontakt med ditt närmaste ABF-kontor
för att anmäla dig. Under utbildningarna
bjuder vi på lunch och kaffe. ABF Västerbotten
betalar deltagaravgiften så den kostar
inget för dig som deltar.
ABF Mitt i Lappland 0951-777 90
ABF Skellefteå 0910-77 71 55
ABF Umeåregionen 090-71 16 00

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten