Debatt med riksdagspartierna, Ordförandemöte

Tid 2015-02-09 klockan 18:00 - 21:00
Plats Storgatan 76, Umeå
Ansvarig Martin Vikgren

Ordförandemötena samlar representanter från HSO Västerbottens medlemsföreningar för att organisera och diskutera gemensamma frågor för samarbete och samverkan.

Varje förening skickar en representant till mötena. Representanten måste inte vara ordförande, utan föreningen kan utse någon annan att närvara. Det måste heller inte vara samma person som representerar föreningen vid varje möte.

Ordförandemötet är mellan årsmötena HSO Västerbottens högsta beslutande nivå i funktionshinderpolitik och ska sammankallas minst två gånger per år. Mötets arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna, samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

Debatt med riksdagspartierna

HSO Västerbotten annordnar den årliga debatten mellan riksdagspartierna för våra medlemsföreningar. Till debatten bjuds samtliga partier som har mandat i riksdagen. Till skillnad från ordinarie ordförandemöten kan föreningarna skicka två personer som åhörare (på grund av platsbrist i lokalen). Vid överblivna åhörarplatser erbjuds dessa till de föreningarna som bildar HSO Västerbotten. Det är endast de föreningar som bildar HSO Västerbotten som har rätt att vara åhörare samt anmäla ämnen och frågor till debatten. Debatten kommer att sändas på webben. Information om detta kommer laddas upp löpande till höger under relaterad information. Samtliga föreningar som bildar HSO Västerbotten kommer få mer information och en inbjudan till debatten i slutet på 2014.  

Dagordning och gästföreläsningar presenteras till höger under relaterad infomation två veckor innan mötet äger rum. Vid frågor eller funderingar var vänlig kontakt Martin Vikgren eller Henrik Deverud:

HSO Västerbotten
Martin Vikgren
Telefon: 090-70 66 03
Mobiltelefon: 073-056 42 88
E-post: martin.vikgren@ac.hso.se

HSO Västerbotten
Henrik Deverud
Telefon: 090-70 66 04
E-post: henrik.deverud@ac.hso.se

Relaterad information

Se debatten live. Klicka på denna länk:

Debatt med riksdagspartierna.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten