En eftermiddag med tema Afasi

Tid 2014-10-16 klockan 13:00 - 17:00
Plats Fokets hus, Umeå
Ansvarig Västerbottens Läns Afasiförening och Studieförbundet Vuxenskolan

Den specialiserade rehabiliteringen som tidigare kunde erbjudas under vårdtiden då en person drabbats av AFASI hinner knappast startas eller avbryts då patienten skrivs ut. Trots detta är våra hälsocentral och flertalet kommuner dåligt rustade för att möta personer med AFASI och deras behov. Med anledning av detta inbjuder vi till en eftermiddag med temat AFASI. Ge personer med AFASI möjlighet till språklig stimulans.

Syfte
Att öka kunskapen om afasi och dess konsekvenser.
Medverkande
Per Wester, professor i internmedicin, Strokecenter, NUS
Helene Westerlund, leg logoped, Logopedverksamheten Västerbotten. NUS
Susanne Kostet, sjukhuspräst, NUS
Politiker Kommuner och Landsting i Västerbotten
Hildur Lindqvist, Ordförande Västerbottens läns Afasiförenig
Anki Bard-Sandström, verksamhetsutvecklare, SV Västerbotten

Kontaktpersoner

Hildur Lindqvist
Västerbottens läns Afasiförening
Telefon: 090-77 95 91
Mobil:070-640 82 68
E-post: hildur.lindqvist@telia.com  

Anki Bard-Sandström
Verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskola
Mobil: 070-364 42 50
E-post: anki@sv.se

Anmälan
Se medföljande anmälningsblankett för anmälningsreg

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten