Forskarstafett, tema barn och unga med funktionsnedsättning

Tid 2019-04-04 klockan 13:00 - 15:00
Plats Samhällsvetarhuset, sal 206 Umeå universitet
Ansvarig Umeå centrum för funktionshinderforskning

Tre nedslag i aktuell forskning om barn och unga med funktionsnedsättning

Forskarstafett torsdag 4 april, kl. 13.00 - 15.00 lokal: S206, Samhällsvetarhuset1

13.00 Välkommen till forskarstafetten!

Emma Landby, Inst. för geografiResa med rullstolsburna barn. 

 Cristian Bortes, Inst. för socialt arbeteHur går det i skolan för barn vars syskon haft hälsorelaterade problem under uppväxten?

Jens Ineland & Karhina Kateryna, Inst. för socialt arbete, Inst. för idé- och samhällsstudier APL. Övergången från skola till arbetsliv för elever med utvecklingsstörning.

14.20 Reflektioner och frågor
14.40 Kaffe och plenarmöte

Välkommen!
Anmälan senast 1/4 till veronica.lovgren@umu.se


Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten