Funktionshinderforskning idag –tre nedslag

Tid 2016-04-20 klockan 13:00 - 16:00
Plats Lokal HC205, Humanisthuset, Umeå universitet
Ansvarig Umeå Centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet

Funktionshinderforskning idag –
tre nedslag

Onsdagen 20 april 13.00 - 16.00

Öppet möte vid Centrum för funktionshinderforskning och seminarium där
tre forskare presenterar aktuella studier inom områdena funktionshinder,
se program nedan.

Föredragshållare:
Karin Ljuslinder, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Jens Ineland, Pedagogiska institutionen
Andreas Pettersson, Juridiskt forum
Program:
13:00–13:45 Plenarmöte, Centrum för funktionshinderforskning
13:45–14:15 Kaffe
14:15–15:45 Seminarium:

Karin Ljuslinder: Har mediepresentationerna av funktionshinder
förändrats av filterbubblan?

Jens Ineland: ORGID. En komparativ studie om arbetet med
personer med utvecklingsstörning i skola, socialtjänst och sjukvård.

Andreas Pettersson: Rätt att resa i vardagen?
15:45–16:00 Frågor, reflektioner och avslutning
Välkomna!
Lokal HC205, Humanisthuset, Umeå universitet.
Umeå Centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet

Välkomna!
Anmälan till veronica.lovgren@umu.se senast 15/4.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten