Hantering av problemskapande beteende med Bo Hejlskov Elvén

Tid 2015-01-20 klockan 09:00 - 2015-01-28 11:00
Plats Dragonskolans aula, Dragongatan 1, Umeå
Ansvarig Umeå kommun

Föreläsningen handlar om problemskapande beteende, där fokus ligger på hantering av beteendet och mötet med den vi jobbar med. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Målet med föreläsningen är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grund.

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

Målgrupp

Pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd.

Föreläsningen vänder sig i första hand till medarbetare inom Umeå kommun. För att fler ska få möjlighet att ta del av föreläsningen erbjuder vi även andra aktörer inom området att delta.

Datum och lokal

Föreläsningen ges under fem olika tillfällen.
Datum:20:e till 22:e januari samt 27:e till 28:e januari 2015.
Tidpunkt: Klockan 09.00-16.00
Lokal: Dragonskolans aula, Dragongatan 1, Umeå.

Läs mer om anmälan i bifogad PDF-fil.

Sista anmälningsdag 11 november

Välkomna!

________________________________Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten