Hantering av problemskapande beteende med Bo Hejlskov Elvén

Tid 2014-10-21 klockan 08:00 - 2014-11-11 21:00
Plats Aula Nordica, Umeå universitet
Ansvarig AUTISM&ASPERGER

Bo Hejlskov Elvén, Leg Psykolog

Innehåll:

Problemskapande beteende är vanligt både inom skolan, omsorgen, psykatrin, HVB och kriminalvården. Det handlar om utåtriktat och störande beteende som kan leda till konflikter, våld och självskadande beteende. Föreläsningen flyttar vårt fokus från det problemskapande beteendet hos individen till att reflektera över hur vårt eget bemötande och förhållningssätt påverkar beteendet.

Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende. Föreläsningen handlar om förhållningssätt, teori, metod och bemötande. Målet är att ge praktiska verktyg att hantera utåtriktat och störande beteende. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna en ram att utveckla sina egna metoder.

OBS! Priset kommer att förbli 200 kr/medlem fram till sista anmälningsdag tisdag 4/11 (oavsett vad det står på webb och affischer)

Anmälan görs i webbformulär via http://www.sv.se/vasterbotten eller genom att ringa 090-12 55 85.
Biljett hämtas på plats 45 minuter innan föreläsningen.

Välkomna! /Styrelsen Autism & aspergerföreningen

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten