Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Tid 2020-11-06 klockan 09:00 - 10:00
Plats Zoom
Ansvarig Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och projektet Aktion som metod hos Malmö mot diskriminering.

Webbinariet direkttextas av skrivtolk. 

Välkommen till ett webbinarium med Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och projektet Aktion som metod hos Malmö mot diskriminering. Båda projekten drivs med stöd av Arvsfonden.

Alla elever har rätt till en inkluderande utbildning. Men trots att Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sedan 2009 och Barnkonventionen blivit svensk lag får barn och unga med funktionsnedsättningar sällan komma till tals i beslut som handlar om deras liv och skolgång.Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

I det här webbinariet fokuserar vi på olika metoder och verktyg för att involvera barn med funktionsnedsättning i skolan. En förutsättning för att rätten till en inkluderande utbildning ska kunna förverkligas är just att alla barn får komma till tals och att de får det stöd de behöver i skolarbetet.

Malmö mot Diskriminering och projektet Aktion som metod utvecklar metoder och verktyg där barn som blivit utsatta för diskriminering får göra sina röster hörda. På webbinariet pratar Therese Svensson, jurist på Malmö mot Diskriminering, med utgångspunkt i den nysläppta rapporten Fråga barnet vad det behöver. Rapporten ger en nulägesbeskrivning av anmälningar om bristande tillgänglighet mot barn i företrädesvis skolan som handlagts av Malmö mot Diskriminering under året. I samtliga beslutsfattarled har brister utifrån ett barnrätts- och funktionsrättsperspektiv identifierats.

Rätt från början utvecklar bland annat metoder för universell utformning av lärmiljöer, där elever för möjlighet att komma till tals tidigt i utvecklingsprocessen. Rätt från början är ett projekt som drivs i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola.


Medverkande
Therese Svensson
, jurist på Malmö mot Diskriminering
Diana Chafik. projektledare Rätt från börjanEmil Erdtman, doktorand, Certec och projektmedarbetare i Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början

Anmälan görs via Funktionsrätt Sveriges webbplats senast den 4 november: Länk till anmälan

Länk till webbinariet skickas ut till anmälda deltagare

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten