Inbjudan till föreläsning om LSS och myndigheters maktutövning

Tid 2015-01-31 klockan 13:00 - 15:00
Plats HSO Västerbotten Storgatan 76 Umeå
Ansvarig FUB Västerbotten och FUB Umeå

FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) i Västerbotten och FUB Umeå inbjuder Er till en intressant föreläsning med Barbro Lewin. Föreläsningen är gratis och vi träffs
lördag den 31:a jan, kl. 13 -15, på HSO:s lokal Linnéan på Storgatan 76 i Umeå.

Som medicine doktor i socialmedicin är funktionshinderforskaren Barbro Lewin en av Sveriges främsta forskare i frågor som rör LSS. Hennes ord väger ofta tungt i debatten och hennes kritiska slutsatser väcker både respekt och indignation hos politiker och myndighetspersoner, senast under Almedalsveckan i juli.

FUB i Västerbotten i samarbete med FUB Umeå har bjudit in Barbro till Umeå och är så glada att hon återigen kommer till Umeå och att vi alla kan använda oss av hennes kompetens inom funktionshinderforskning.
Läns FUB i Västerbotten och FUB Umeå vill diskutera LSS och myndigheters maktutövning.
 För ytterligare information se bifogad inbjudan.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten