KUNSKAPSDAG i Skellefteå Inställd Hjärnkraft i Västerbottens län

Tid 2017-09-18 klockan 09:00 - 15:30
Plats Folkparken, Skellefteå
Ansvarig Hjärnkraft Västerbotten, ABF Västerbotten

Inbjudan till en KUNSKAPSDAG i Skellefteå

Inbjudan till en KUNSKAPSDAG i SkellefteåFör dig som påverkar en hjärnskadads situation, akut eller långsiktigt.Du är verksam som politiker, anställd i myndighet/vård/omsorg/rehab, skola/ elevvårdeller är närstående/anhörig.Vi erbjuder dig ett unikt tillfälle att fördjupa dina kunskaper och få ökad insikt i frågorsom berör skadade och närstående.
Måndag den 18 september 2017 kl 09.00 – 15.30Folkparken, Skellefteå

Bakgrund

Livet förändras … När det som inte får hända ändå händer. Kan tex vara en fallolyckapå isbanan, cykeln eller i trappen. Hjärnskakning som följd och sedan konsekvenseringen kunnat föreställa sig. När man själv eller någon närstående drabbas av enskada förändras livet. Frågorna är många. Vad kan var och en bidra med? Forskningoch goda exempel på anpassning ger stöd.Nu inbjuder Hjärnkraft Västerbotten till kunskapsdag om barn och unga med förvärvadhjärnskada och om hjärnan.Registrering och fika 09.00-09.30, lunch 12.00-13.00, avslutning med fika 15.30

Rubriker och medverkande

Dagens moderator
Maria Lundqvist Brömster, förbundsordförande och ordförande i HjärnskadeförbundetHjärnkraft i Västerbottens län. www.hjarnkraft.nu

Hopp, förtvivlan, djup kärlek och glädje
– livet efter dotterns skada, en liten traumatisk hjärnskada.Jessica Falk, mamma, musikartist och Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ambassadörhttp://blog.jessicafalk.com/#homehttp://jessicafalk.com

Med respekt, kunskap och fantasi skapar vi möjlighet för varje individ attutvecklas bortom dagens gränser- konsekvenser efter förvärvad hjärnskada.Frida Flensburg, Leg psykolog och Verksamhetschef Alviksstrandsskolan www.resursteamet.se

Barn och unga med förvärvad hjärnskada- vad händer i Modellprojektet och Hjärnskadeförbundet HjärnkraftMarie-Jeanette Bergvall, projektledare Modellprojektet Hjärnskadeförbundet HjärnkraftModeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personermed traumatisk hjärnskadawww.levamedtraumatiskhjarnskada.seDet åldrande minnet- nycklar till att bevara hjärnans resurserLars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap Umeå Universitethttp://www.imb.umu.se/forskning/forskargrupper/umea-center-for-functionalbrain-imaging/personal/lars-nyberg/

Anmälan/frågor Mejl till katharina.eriksson@abf.se senast den1 september.Ange namn, ev medlemskap, gärna befattning/arbetsplats, e-post, adress samt ev annan fakturaadress och behov av specialkost.
Frågor Gun Ingvarsson 070-5708606 altmejl gunelisabet48@hotmail.se
Bekräftelse via e-post med programAvgift 600 krOBS: medlemmar i Hjärnkraft 300 krIngår kaffe/te + smörgås, lunch och kaffe/te +kaka. Faktureras i efterhand.Information Folkparken ligger väster om E4 vid norra utfartenfrån Skellefteå mittemot isstadion Skellefteå KraftArena, sväng av från E4 vid Shell bensinstation.Kunskapsdagen genomförs i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ochABF Västerbotten.

Välkommen med din anmälan!HJÄRNKRAFT VÄSTERBOTTEN  Maria Lundqvist –Brömster  ABF VÄSTERBOTTEN  Katharina Eriksson

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten