Inspirationsdag Samverkan landstinget – funktionshinderorganisationerna

Tid 2018-05-31 klockan 09:45 - 14:30
Plats Funktionsrätt Västerbotten Storgatan 76, Umeå
Ansvarig Nämnden för funktionshinder och habilitering tillsammans med funktionshinderorganisationerna, Västerbottens läns landsting

Program

Från 9.00 Registrering och fika

9.45 Välkommen Kenneth Andersson, ordförande i Nämnden för funktionshinder och habilitering ochAbbas Haghjo, Funktionsrätt Västerbotten.Moderator Annika Nordin-Johansson, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör

10.10 Patientråd – en resurs i utvecklingsarbetetGöran Hugosson, Västerbottens läns landsting, Owe Persson, ordförande i Patient- och närstående rådetvid Regionalt Cancercentrum.10.30 Patientpanel primärvårdenAlexandra Andersson m.fl.

11.00 Fokusgrupp förstärkt primärvårdElisabeth Säfvenberg, Habiliteringscentrum VB11.20 Webbaserad brukarenkätAgneta Nilsson, Habiliteringscentrum VB

11.45 Lunch

12.45 Europakod för samverkanSofia Karlsson, Funktionsrätt Sverige13.30 Det konstruktiva samrådetLars Lindberg, Funktionsrätt Sverige

14.30 Summering av dagen och avslut.

Dagen är kostnadsfri.

Anmälan senast torsdag den 24 maj till Karin Linder, tel 090-785 71 18, e-post: karin.linder@vll.se

Meddela eventuella allergier.Kom ihåg att avboka vid förhinder!

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten