Internationella funktionshinderdagen

Tid 2016-12-03 klockan 13:15 - 15:30
Plats Folkets hus Umeå lokal Balder och Brage
Ansvarig Umeå kommun tillsammans med funktionshinderorganisationer

Välkommen till en dag om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Dagen arrangeras av Umeå kommun tillsammans med funktionshinderorganisationer

Lördag 3 december i Folkets hus Umeå lokal Balder och Brage

13:15-13:30. Inledning. Tillgänglighetsarbetet i Umeå
kommun.
Andreas Lundgren

13:30-14:00. Presentation av KRAFT-projektet.
Utbildning i fysisk aktivitet.
Ann-Margrethe Iseklint

14:00- 14:30. Uttervägens boende om att genomföra en
”Toughest”.
John Gröntvedt och Cecilia Brönemyr

14:30-15:00 Fika

15:00-15:30. Fritid för alla. Vaniljdrömmen
Anneli Karlsson

15:30-16:00. I bibliotekets dolda vrår
Presentation av tjänster och verksamhet som alla kanske inte
känner till.
Gunilla Brink

Välkommen!
Anmälan dig på:
www.umea.se/funktionshinderdagen
Anmäl särskilda behov och allergier.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten