Kunskapsdag Skellefteå Lättare hjärnskada behöver inte vara lätt!

Tid 2018-09-18 klockan 09:00 - 16:00
Plats Medlefors folkhögskola, Skellefteå
Ansvarig Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärnkraft Skellefteå, ABF Västerbotten och Skellefteå kommun

För dig som påverkar en hjärnskadas situation, akut eller långsiktigt!

Du är anställd i myndighet, vård, omsorg och rehabilitering, skola, elevhälsa, ungdomshälsa, är politiker, idrottsledare, har egen skada eller är anhörig.- En dag om barn, ungdomar och unga vuxna med förvärvade/icke medfödda hjärnskador. Fallolyckor, slag och skador under lek hemma, i skolan eller under idrott av olika slag.- Livet förändras ... När det som inte får hända ändå händer. Hjärnskada och sedan konsekvenser som ingen kunnat föreställa sig. När man själv eller någon närstående drabbas av en skada förändras hela livet.Vi erbjuder dig ett unikt tillfälle att fördjupa dina kunskaper och få ökad insikt i frågor som berör skadade och deras nätverk – individuellt stöd och delaktighet.

Anmälan Epost till katharina.eriksson@abf.se senast den 20 augusti.Ange namn, eventuellt medlemskap i funktionsrättsförening, gärna befattning/arbetsplats, epost, adress samt fakturaadress och behov av anpassning, t ex specialkost.

Frågor Gun Ingvarsson 070-570 86 06 eller epost gunelisabet48@hotmail.seBekräftelse En deltagarförteckning och program skickas via epost ca 2 veckor innan Kunskapsdagen.Avgift 600 kr per deltagare. För medlemmar i Hjärnkraft samt deltagare från funktionsrättsrörelsens föreningar i Skellefteå är deltagaravgiften 300 kr. OBS! Ange förening i anmälan.Fika, lunch och material ingår i deltagaravgiften.Faktureras i efterhand.
Information Vägbeskrivning till Medlefors - www.medlefors.se
Programmet hittar du till höger under relaterad information

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten