Kunskapsdag om förvärvad hjärnskada livslång rehabilitering

Tid 2015-05-11 klockan 09:00 - 16:00
Plats Medborgarhuset, Lycksele. Lokal:Granen
Ansvarig Hjärkraft Västerbotten, ABF Västerbotten

Inbjudan till Kunskapsdag om förvärvad hjärnskada – livslång rehabilitering

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västerbotten i samarbete med ABF Västerbotten
inbjuder till en kunskapsdag med fokus aktuell forskning om personer med förvärvad
hjärnskada, ett samhälls- och folkhälsoperspektiv, primärvård och kommunal hälso-
och sjukvård för skadade samt folkhälsa för närstående, skadade och personal.

Tid Måndag 11 maj -15. Vi börjar kl 09.00 med registrering
 och fika och avslutar 16.00.
 
Plats Medborgarhuset, Lycksele. Lokal: Granen

Målgrupp  Personal-politiker/ kommun o landsting plus andra intresserade

nnehåll Inledning Livskvalité vid traumatisk hjärnskada – Harriet Hedman
 Vad lär vi oss av multicenterstudien ProBrain och vid alla typer av
förvärvad hjärnskada behöver vi dragkedjan! - Maud Stenberg
 En väl fungerande primärvård - Britta Berglund
 Anhöriga, ett hinder eller en resurs? - Ann Hellströmer
 Panelsamtal om möjligheter – Barbro Lindgren, moderator

Medverkande Maud Stenberg, överläkare, rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 Ann Hellströmer, v ordförande och projektledare,
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Anhörigprojektet
 Britta Berglund, projektledare Handikappförbunden
 Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska
sjukdomar
 Harriet Hedman, närstående och aktiv i Hjärnkraft Västerbotten
 Barbro Lindgren, konsult tillgänglighet och bemötande

Frågor vid panelsamtal
 *  Samordningsbehovet kommer även att tas upp – är en
    hjärnskadekoordinator i Västerbotten en bra lösning?
 *  Patient- och brukarsäkerhet – är en individuell patientsäker-
    hetsberättelse en lösning?
 *  Rätt kompetens hos personal utanför specialistsjukvården –
    hur viktigt är det?
 *  God hälsa för den enskilde, närstående och för personal  -
     vad behövs?
 *  Hur gå vidare i Västerbotten?
 
Kostnad Deltagaravgiften är 100 kr som betalas in till
 ABF Västerbottens plusgirokonto 64864-2
 I deltagaravgiften ingår lunch och fika.
 Märk inbetalningen med ditt namn och 11/5.
 
Frågor Om du har några frågor ang kunskapsdagen är du
 välkommen att kontakta Gun Ingvarsson, Hjärnkraft
 Västerbotten tel 070-570 86 06 eller via epost
gunelisabet48@hotmail.se

Anmälan Anmälan görs till Katharina Eriksson, ABF Västerbotten,
 katharina.eriksson@abf.se eller 090-71 16 18.
 OBS! Begränsat antal. Anmälan senast den 27 april.

Vid anmälan ange organisation och om du har några
speciella önskemål beträffande kost och tillgänglighet.

Varmt välkommen!

Hjärnkraft Västerbotten ABF Västerbotten
Maria Lundqvist-Brömster Katharina Eriksson

Välkommen med anmälan!
 
Vänligen tänk tillgängligt
- avstå från parfym och andra starka dofter.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten