LIVSLUST - Glädje i vardagen

Tid 2015-05-07 klockan 08:30 - 16:00
Plats Fullmäktigesalen, Landstingshuset Köksvägen 11, Umeå Ann-Sofi Grenholm
Ansvarig Ann-Sofi Grenholm

Välkommen till en spännande dag för personer

med funktionsnedsättning och övriga intresserade

Torsdagen 7 maj 2015
Fullmäktigesalen, Landstingshuset
Köksvägen 11, Umeå
 
12.30 Registrering
 
13.00 Välkommen
 Representant från föreningarna
 hälsar oss välkomna
 
13.05 Diabetes- en folksjukdom med
 goda behandlingsmöjligheter
 Herbert Sandström, distriktsläkare
 och docent, informerar

14.00 Christer Jilder
 Spelar och sjunger egna och andras visor

14.30 Fika

15.00 En föreläsning om glädje
 Johnny Ulinder, psykolog, föreläser
 om glädjen i vardagen

16.00 Avslutning
 Harriet Hedlund och Kenneth Andersson,
 ordförande i respektive nämnd


Anmälan: Senast 4 maj till:
Ann-Sofi Grenholm, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
 Telefon 090-785 70 78, e-post: annsofi.grenholm@vll.se

Kostnad: Eftermiddagen är kostnadsfri

Kom doft fri och med mobiltelefonen helt avslagen!
 
VÄLKOMNA!
Ett samarbete mellan:
Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen
Nämnden för funktionshinder och habilitering
Funktionshinder- och patientföreningar

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten