Lunchföreläsning 6 mars Arbetstillfredsställelse i arbetet med personer med intellektuella funktionshinder Lennart Sauer, fil dr. i socialt arbete

Tid 2017-03-06 klockan 11:30 - 13:00
Plats HSO Västerbotten Storgatan 76. Ingång från Häradshövdingegatan
Ansvarig Martin Vikgren

I föreläsningen presenteras en delstudie inom ramen för projektet:
Organization and Intellectual Disabilities – On policy, leadership and organization
of support for people with intellectual disabilities in school, social service and health care (ORGID).
I presentationen redovisas och diskuteras en jämförande analys av hur yrkesverksamma inom särskolan,
socialtjänsten och habiliteringen beskriver arbetstillfredsställelse i arbetet med personer med intellektuella
funktionshinder.

Lunch går att köpa 11.30–11.55.För 50 kronor, (matiga mackor eller sallader) Lunch måste förbeställas

Vill du beställa lunch Mejla: camilla.bjornehall@ac.hso.se

Alla föreläsningar webbsänds och går att följa via HSO Västerbottens webbplats: www.ac.hso.se.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten