Lunchföreläsning Urban Markström, fil. dr. och docent i socialt arbete

Tid 2016-04-04 klockan 11:30 - 13:00
Plats HSO Västerbotten, storgatan 76 Umeå
Ansvarig Martin Vikgren

Lunchföreläsning 2016-04-04 med start 12.00

Lunch går att köpa 11.30–11.55

Hur implementeras bäst forskningsbaserad kunskap i lokala verksamheter? En studie om psykosociala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Urban Markström, fil. dr. och docent i socialt arbete

Genom forskning vet vi idag allt mer om vilka insatser och metoder som är verksamma för att stödja personer med psykiskt funktionshinder till ett bra liv. Den stora utmaningen är dock hur dessa forskningsresultat ska "översättas" tillden lokala verkligheten. Föreläsningen kommer att handla om vilka faktorer som har betydelse för en framgångsrik implementering. Exempel kommer att gesfrån en aktuell svensk studie dä implementeringen av metoder förstöd till arbeterespektive integrerad vår undersöktes.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten