Med lagen som verktyg

Tid 2017-04-08 klockan 09:00 - 16:00
Plats Scandic hotell i Skellefteå och salenVEGA
Ansvarig Rättighetscentrum Norrbotten•Rättighetscentrum Västerbotten•Diskrimineringsombudsmannen

Med lagen som verktyg

En kurs för ideella organisationer som vill stärka detlokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskligarättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktygför detta arbete.För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för likarättigheter och möjligheter och mot diskriminering bjuderDiskrimineringsombudsmannen (DO), i samverkan med Sensusstudieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer, in till kursenMed lagen som verktyg.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverkadiskrimineringhur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas iarbetet för att främja lika rättigheter och möjlighetermöjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga ochmotverka diskrimineringVälkommen till en kurs om hur lagstiftningen kan användas av dinförening!

Tid Fredagen 7 april 2017 kl 09.00 - 17.00 Lördag 8 april 2016 kl 09.00 - 16.00

Plats Scandic hotell i Skellefteå och salenVEGAPris 500 kronor per deltagare*. Lunch, kaffeoch utbildningsmaterial ingår.Vem kan delta?Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald elleraktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund pålokal nivå, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället,och som vill arbeta aktivt med att motverka diskriminering ochfrämja lika rättigheter och möjligheter.

Mer information och anmälanLäs mer och anmäl dig: www.sensus.se/medlagensomverktyg

Kontakt För frågor om kursinnehållet, kontakta:Eva Nikell, eva.nikell@do.se Tel: 08-120 20 716Förfrågor om anmälningar, kursavgifter, kurslokaler mm kontaktaHelen Hugoson helen.hugosson@sensus.se,mobil: 070 - 395 28 98Arrangörer•Rättighetscentrum Norrbotten•Rättighetscentrum Västerbotten•Diskrimineringsombudsmannen

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten