Idéseminarium, hälsa för alla i Västerbotten

Tid 2014-06-12 klockan 13:00 - 16:30
Plats Folkets Hus Umeå, lokal Miklagård
Ansvarig Neuroförbundet Västerbotten

Neuroförbundet i Västerbotten inbjuder till ett Idé Seminarium
 ”Hälsa för alla i Västerbotten - även för personer med neurologisk diagnos?”12 juni 2014

Tema 2014: Träningsmöjligheter för alla personer med neurologisk diagnos även utanför sjukvårdens faciliteter, fungerande egenvård med individuell plan, ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FAR).

Datum och tid: Torsdagen den 12 juni 2014 . kl 13.00 – 16.30

Plats: Folkets Hus Umeå, lokal Miklagård

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommuner och landsting som har i uppdrag att arbeta med vuxna med neurologisk diagnos och som i samverkan med andra vill förbättra deras hälsa.

Syftet med seminariet:                                     

  • Att fokusera på idéer och erfarenhetsutbyte, samverkansmöjligheter och de goda exemplen…
  • Att utifrån den kunskap som finns om hur det ser ut lokalt i länet identifiera vilka resurser och förbättringsområden som finns.

Avgift: Seminariet anordnas av Neuroförbundet Västerbotten och är kostnadsfritt. Eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan: Anmälan senast den 5 juni 2014 till:

Anders Jonsson, Tele: 070-545 43 55 email: anders.jonsson@alo.se

 

Varmt Välkomna!

Arbetsgruppen ”Hälsa för alla”- Neuroförbundet Västerbotten

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten