Stöd för anhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa

Tid 2014-09-29 klockan 09:00 - 2014-09-30 16:00
Plats Ersta Sköndal högskola i Stockholm
Ansvarig Ylva Benderix eller Monica Rönning Frick

Ny 7,5 poängsutbildning, Stöd föranhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, bjuder härmed in till en utbildning om stöd föranhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa. Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och arrangeras i samverkan med Ersta Sköndal högskola.

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom psykiatrisk verksamhet i landsting och kommuner, men är öppen även för anhöriga, gärna med koppling till intresse organisationer inom området.

Utbildningen startar i höst och ges på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Den är förlagd till torsdagar och fredagar (heldagar) under veckorna 40, 43, 46, och 49, samt vecka 3 2015. Utbildningen och kurslitteraturen är kostnadsfri.

Frågor och intresseanmälan!

Vill du veta mer om kursen eller lämna en intresseanmälan går det bra att kontakta kursansvariga:
Ylva Benderix: ylva.benderix@anhoriga.se
Monica Rönning Frick: monica.ronningfrick@esh.se

Mer information om kursen finns på: www.anhoriga.se och www.esh.se.


Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten