Psykveckan Västerbotten

Tid 2019-11-04 klockan 13:15 - 2019-11-07 17:00
Plats Östra Esplanaden 9 Umeå
Ansvarig ABF, Föreningen Attention, Folkhälsoenheten/ Habiliteringscentrum/Psykiatricentrum, (H)järnkoll, Region Västerbotten, Riksförbundet för Social och Mental hälsa/RSMH/Umeå, Schizofreniförbundet/IFS, Svenska Kyrkan, Umeå kommun funktionshinderområdet

Med hjälp av föreläsningar,kulturella aktiviteter och andraarrangemang
vill vi öka förståelsenoch kunskapen om psykisk ohälsa

Måndag 4 november13.15-14.30 Kulturinslag:

Jonas DahlgrenU&Me dance, Linedance-förening i Umeå uppträder.Föreläsning: Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa- vad funkar och vad funkar inte?Markus Nyström, Leg. Psykolog, PhD i psykologi.Hur mycket krävs? Är det skillnad på typ av aktivitet?Måste den fysiska aktiviteten vara av en särskild intensitet?15.00-16.00 Föreläsning: Traumamedveten omsorg (TMO)Maud Jonsson, socionom, legitimerad psykoterapeutsamt handledare och lärare i psykoterapi, Rädda Barnen.Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaseratförhållningssätt som främjar läkning och återhämtningför barn och unga med erfarenheter av svårapåfrestningar och trauma.17.00-19.30 Kulturinslag: Ellinor SpringstrikeSvensk countryartist med rötterna i Norrland. jobbartillsammans med hit låtskrivaren och producenten JimmyRitchey. Ellinor kallar sin resa ”från Norrland till Nashville”och bjuder in er att följa med på den genom sin musik.Föreläsning: Polisen, Ingången och FältgruppenBrottslighet och droganvändande, direkt ur verkligheten.Fältgruppen berättar vad de ser och uppfattar ute iverkligheten och Ingången berättar om vilken hjälpderas verksamhet kan erbjuda.

Tisdag 5 november13.15-14.15 Föreläsning:

Hur behandlar vi människor som varitmed om svåra händelser?Annika Westergren, Leg Psykolog, Röda Korset.På Röda Korsets behandlingscenter, RKC,tar vi emot personer som kommit som flyktingar tillSverige och som lider av sviterna från samhälleligt våld.14.30-15.15 Föreläsning: FallfruktMonica Wilderoth, skådespelaren och författare, läser uroch svarar på frågor om sin nyutgivna bok ”Fallfrukt”.Det här är en berättelse om en kvinna som trotsfosterhem, missbruk hemifrån och eget beroende harlyckats bli nykter, utbildat sig och arbetar vid universitet.15.45-16.45 Föreläsning: Att leva med tvångssyndrom (OCD)Malin Ovesson, egenerfaren.Med humor och allvar förmedlar Malin hur det är attleva med sitt tvångssyndrom.17.15-18.15 Föreläsning: Mitt liv med schizoaffektivt syndromMats Arndtzén, egenerfaren.Hur det är att hamna i en psykos med rösthörning?Hur är det att vara inlagd på låst avdelning inompsykiatrin under en månads tid? Mats berättar om sinaerfarenheter, vanföreställningar och tankar.Program Psykeveckan V45

Onsdag 6 november12.00-13.00 Föreläsning:

Ungar, medier och skadlig mediepåverkanYvonne Andersson, PhD, utredare och analytiker.Hur använder barn och unga i Sverige medier 2019?Och hur upplever de sin egen medieanvändning?Resultat ur Statens medieråds senaste undersökning.13.15-14.15 Föreläsning: Frisk och från ätstörningarIsabel Lundmark och Cia Sandström, egenerfarna.Föreningen Frisk & Fri jobbar för ett samhälle fritt frånätstörningar. I denna föreläsning delar med sig av hurde gör för att nå dit och vad ätstörningar är.15.00-16.15 Föreläsning: Kära diagnoser - vår bästa tid är nuJenny Åkerman, högskoleutbildad pedagog.ADHD, Asperger, bipolär, ADD … Numera vanligadiagnoser som många känner till, men de flesta vetnog inte att de ofta är kombinerade med hög IQ.i den här föreläsningen berättar Jenny ur sitt egetperspektiv om hur mycket positivt det också finns.17.00-20.00 Kulturinslag: Ida BoijaArtist och låtskrivare, med texter som berör brustnahjärtan, psykisk ohälsa, och normkritiska perspektiv,så blottar hon djupet i det som skaver.Inspirationsföreläsning: Fånga det positiva itillvaron, skratta, lev, lita på ditt eget omdömeBjörn Uglem, medmänniska.Föreläsningar som startar en inre process hos deltagarnaoch får dem att lättare se möjligheter samt känna glädjeöver sitt liv.

Torsdag 7 november12.00-13.00 Föreläsning:

Tillsammans mot ensamhet, vad kan vi göra?Guy Lööv, utredningssekreterare för den nationellaäldreplanen. Hur kan vi möta äldres ofrivilliga ensamhet?Vilka orsaker till denna ensamhet finns och hur bemöteroch anpassar vi vårt samhälle så vi kan lära oss att se ochförebygga för de människor runt oss som är mest utsatta.13.15-14.00 Föreläsning: Våga tala om psykisk ohälsa!Carina Gustafsson, utredare, Socialstyrelsen.En presentation av ett nytt informationsmaterialsom vänder sig till äldre och deras anhöriga.14.45-17.00 Föreläsning:Hur kan vi hjälpa de äldre som mår dåligt?Britta Alin-Åkerman, professor i Pedagogik,leg psykolog och psykoterapeut.En föreläsning om psykisk ohälsa/hälsa hos äldre.Olika riskfaktorer. Viktig kunskap som kan underlättaoch förebygga för de äldre och dess anhöriga.Arrangemanget på Väven är kostnadsfritt alla dagar. Begränsat antal platser!Föreläsningarna livesänds via Region Västerbottens webb och Psykeveckan v.45 i Västerbottens ochABF Umeåregionens facebook. Webbsändningarna finns kvar från föreläsningstillfället och två veckor framåt.

Alla arrangemang är kostnadsfria!
Kontaktperson vid eventuella frågor: Claudia Kerttu,
claudia.kerttu@regionvasterbotten.se, 076-766 57 29Program finns på Facebook: facebook.com/psykeveckanFör att öka tillgängligheten webbsänds Psykeveckan:

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten