Sam- och brukarrådsmöte

Tid 2015-01-21 klockan 18:00 - 21:00
Plats Storgatan 76 i Umeå, lokal Linneéan
Ansvarig HSO Västerbotten

Syfte:
Att samordna funktionshinderrörelsen sam- och brukarråd. Vi önskar fortsätta utveckla sam- och brukarråden för hitta ”nya” vägar som ger resultat för våra medlemmar. Vid detta möte vill vi först och främst välkomna nya och gamla företrädare för funktionshinderrörelsens sam- och brukarråd.

Agenda:
18.00-18.10    Ordförande, Kjell-Åke Nilsson, hälsar alla välkomna och presenterar agendan.
18.10-18.30    Skillnaden mellan samråd och brukarråd.
18.30-20.00    Vad är samverkan, samråd och samarbete?
20.00-20.50    Samordning av sam- och brukarråden. Förtroendevalda får möjlighet att prata i små grupper.
20.50-21.00    Mötet avslutas
       
Övrigt
Alla deltagare måste undvika parfym och andra starka dofter. HSO Västerbotten bjuder på lättare fika med kaffe och te. Meddela HSO Västerbottens kansli om du har eventuell allergi.

Varmt välkomna!
/HSO Västerbotten

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten