Samverkansmöte för funktionshinder- och patientrörelsen

Tid 2019-11-23 klockan 18:00 - 2019-10-23 20:00
Plats Funktionsrätt Västerbottens kansli
Ansvarig Martin Vikgren

Hej på er allesammans, 

Den 23 oktober så har vi ett för möte för er som är valda att samverka med myndigheter och organisationer för funktionshinder- och patientrörelsen. Som ni alla känner till är det många samverkansforum med framför allt Region Västerbotten, gamla landstinget, som inte har blivit uppstartade än. Detta beror på att Region Västerbotten inte har kommit nog långt i sin process.

Planen för mötet den 23 oktober är att vi 
träffar Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott
Funktionshinder och samverkan och diskuterar vad ni önskar och 
era målsättningar. 

Jag är övertygad om det skulle bidra och underlätta för Regionen att forma grupperna som 
ska representera dem. De som deltar från Region Västerbotten med säkerhet är Kenneth Andersson, ordförande i utskottet, Gunilla N Larsson, strateg för funktionshinderfrågor sen någon månad tillbaka och tillika chef för Habcentrum och Karin Linder, nämndsekreterare och utredare. 
Jag återkommer om två veckor med en dagordning. Mötet är 18.00-20.00 på Funktionsrätt Västerbottens kansli. Vi har nästan kommit i mål gällande de tekniska lösningarna så det kommer gå alldeles utmärkt att delta via video. 

Meddela gärna om du avser att komma på mötet så att vi kan vara mer pricksäkra i beställningen mackor och fika. 
Det går även bra att sprida till era föreningar om det är någon annan som önskar delta. Vi kommer beröra samverkan med verksamheterna också och inte bara den förtroendevalda samverkan. 
Om du är förtroendevald till två eller fler konstellationer kan du få denna epost mer än en gång. För kännedom. 
Ha en trevlig dag! 

Med vänlig hälsning

Martin VikgrenKanslichef, Funktionsrätt Västerbottenmartin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se 
073-056 42 88 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten