Informationskafé Språkstörning- Vilket stöd finns?

Tid 2020-10-15 klockan 13:00 - 14:30
Plats Zoom
Ansvarig Utbildningsgruppen Funktionsrätt Västerbotten
Återkommande digitalt informationskafé med gäster som på ett eller annat sätt lyfter upp funktionshinderfrågor. Kaféet är öppet för alla och är ett forum för samtal och dialog.Vi träffas på den digitala plattformen Zoom.

Dagens gäst Käte Alrutz

 Anmäl dig senast två dagar innan det informationskafé du vill delta på.
Anmäler dig gör du genom att skicka ett mejl till camilla.bjornehall@funktionsrattvasterbotten.se
Dagen före informationskaféet kommer du att få en länk till kaféet på din mejl av Camilla
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten