Styrelseutbildningen 2014

Tid 2014-11-08 klockan 09:30 - 15:00
Plats Linnean, Storgatan 76, Umeå, Ingång Häradshövdingegatan/Storgatan
Ansvarig HSO Västerbotten

Välkommen till en styrelseutbildning för HSO Västerbottens medlemsföreningar. Syftet med utbildningen är att du ska få bättre koll på hur en styrelse arbetar och vad det innebär att sitta med i en styrelse. Utbildningen inleds med en generell genomgång om styrelsearbete. Efter lunch delas deltagarna in i olika grupper utifrån de olika styrelserollerna: kassör/revisor, ordförande och sekreterare. Meddela i din anmälan vilken av grupperna du vill tillhöra.

När?     8 november klockan 9.30 – 15.00
Var?     Linnéan, Storgatan 76, Umeå. Ingång Häradshövdingegatan/Storgatan.

Meddela eventuella allergier samt vilken grupp du vill tillhöra när du anmäler dig, senast onsdag 29 oktober till:

Anna Norman
Informationssekreterare, HSO Västerbotten
090-70 66 02
anna.norman@ac.hso.se

8
Nov
Preliminärt program
9.30        Välkomna! Fika
10.00 – 12.00    Styrelsens arbete
Med Catrine Arvidsson från Medlefors folkhögskola.

12.00 – 13.00     Lunch

13.00 – 14.30     Styrelsens olika roller
        Kassör/revisor, ordförande och sekreterare

14.30        Tid för frågor och gemensam återsamling

15.00         Avslutning, fika

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten