UTBILDNING OM PALLIATIV VÅRD FÖR PATIENT- OCH NÄRSTÅ ENDEFÖRETRÄDARE INOM CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

Tid 2016-09-10 klockan 10:00 - 2016-09-13 16:00
Plats Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus (södra enträn)
Ansvarig Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr)

UTBILDNING OM PALLIATIV VÅRD FÖR PATIENT- OCH NÄRSTÅ ENDEFÖRETRÄDARE INOM CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

Umeå 13 september 2016

Lokal: Skiffersalen,  Norrlands universitetssjukhus  (södra enträn)

Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) inbjuder företrädare för regionens patieniföreningar inom canceroinrådet till en utbildning om palliativ vård.

Innehåll
Kaffe/te och smörgås serveras från kl 09.30
10.00    Introduktion — vad är RCC Norr och vad arbetar vi med?
11.00    Palliativ vård — definition och omfattning 12:00    Lunch
12.45    Forts. palliativ vård, bl.a. om
-    närståendes roll och möjligheter
-    olika former av palliativ vård
-    existentiell hälsa
-    sexualitet
 
14.00 Fika
14.30 Forts. palliativ vård, inklusive grupparbeten och diskussioner
15.30 Reflektioner
16.00 Dagen avslutas
 
Medverkande från RCC Norr: Bertil Axelsson, F'redrik Wall in, Aniu-Lena Sunesson

Anmälan sker till Malin Andersson vid RCC Norr, genom ledamöterna i RCC Norrs patientråd för respektive diagnosområ de, senast 2015-08-31. Deltagandet är maximerat till fem företrädare per diagnosområde.
Se lista över patientrådets medlemmar på

 Varmt välkomna!

Frågor  besvaras  av Malin  Andersson,  RCC Norr  (090-7851992,  072-5418457),  e-post maria.andersson@vll.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten