Välkommen till en inspirerande dag om "Delaktighet och inflytande" inom funktionshinderområdet den 26 januari 2017 i Lycksele.

Tid 2017-01-26 klockan 09:30 - 15:00
Plats Ansia konferens, Lycksele
Ansvarig Region Västerbotten

Välkommen till en inspirerande dag om "Delaktighet och inflytande"
inom funktionshinderområdet den 26 januari 2017 i Lycksele.

Tid Torsdag den 26 januari 2017, klockan 9.30 –15.00 (fika serveras från 9.00)
Plats Ansia konferens, Lycksele
Målgrupp Personal och chefer, politiker, gode män, brukarorganisationer, samarbetsparter
samt intresserade som berörs av området
Medverkande Personal och chefer från kommuner som deltagit, Myndigheten för delaktighet,
tjänstedesigner samt ansvariga från FoU Välfärd
Kostnad 300 kronor per deltagare. (Fika och lunch ingår)
Anmälan görs på den här länken senast 19 december 2016!
Frågor Har du frågor kring dagen så kontakta margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten