Välkommen till temadag - Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården

Tid 2015-06-01 klockan 09:30 - 15:30
Plats landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Fullmäktigesalen
Ansvarig Landstingets nämnd för funktionshinder och habilitering

Välkommen till temadag - Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården

Tid:    måndag 1 juni 2015 klockan 9.30 – 15.30
Plats:    landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Fullmäktigesalen
Program:    förmiddag – Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården
eftermiddag – Hur arbetar landstinget för att förbättra bemötandet av patienter och brukare
Inbjudan:    till länets organisationer inom funktionshindersrörelsen, aktörer inom vård och habilitering i landstinget, länets kommuner och region Västerbotten, landstingets nämnders- och styrelsens presidium.
Detaljerat program och övrig information - se nedan

Välkommen!
Landstingets nämnd för funktionshinder och habilitering

Temadag:
– Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården, 1 juni 2015

Program

09.30    Kaffe/te och smörgås

10.00    Inledning - Kenneth Andersson, ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering och Stefan Stråhle, Parkinsonföreningen och HSO Västerbotten, hälsar konferensdeltagarna välkomna

Tema    Egna upplevelser i mötet med hälso- och sjukvård

10.15    Bemötandets olika sidor - Annelie Högberg berättar om egna upplevelser av bemötandet i samhället när man drabbats av afasi.

11.30    Om anmälningar till patientnämnden som rör bemötandet av brukare och patienter -  Per Åkerström/Eva Ek, Patientnämndens kansli

12.00    Lunch

13.00    Min resa - Kamal Suleimani, Synskadades Riksförbund Västerbotten, berättar om sin resa från Iranska Kurdistan till Sverige.

Tema    Hur arbetar landstinget för ett bättre bemötande av patienter och brukare

13.45    En sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för personer med funktionsnedsättningar, Anders Östblom, verksamhetsutvecklare, Landstingets Primärvård.

14.15    Ett gott bemötande gör skillnad i mötet med hälso- och sjukvården. Göran Hugosson och Jan-Olov Blom, projektledare för ledsagarservice vid NUS presenterar projektet tillsammans med Jenny Näslund, Synskadades Riksförbund i Västerbotten.

15.00    Summering av dagen och vi avslutar med kaffe/te och frukt
       

Övrig information

Nämnden för funktionshinder och habilitering bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Temadagen är kostnadsfri, förutom resekostnader som betalas av deltagaren själv.

Anmäl dig om du vill delta vid denna temadag till kicki.lundmark@vll.se. Uppge om du önskar särskild kost eller har andra önskemål som måste uppfyllas för att du ska kunna delta. Tolkcentralen är informerad om eventuellt behov av tolk för döva eller hörselskadade, men du måste själv boka din tolk. För att vi ska kunna beställa rätt antal luncher är det viktigt att du anmäler dig i tid.

Sista anmälningsdag är 25 maj. 

För frågor eller synpunkter kontakta: Kicki Lundmark, telefon 090 – 785 71 18
eller via mail: kicki.lundmark@vll.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten