Workshop om Brukarmedverkan i forskning vid Umeå universitet

Tid 2018-04-19 klockan 13:00 - 15:30
Plats Samhällsvetarhuset sal 210 Umeå universitet
Ansvarig Umeå centrum för funktionshinderforskning i samverkan med region Västerbotten

Välkommen till workshop och plenarmöte torsdagenden 19 april, kl. 13.00 - 15.30
Samhällsvetarhuset S210

Umeå centrum för funktionshinderforskning, Ucff, arrangerar i samverkanmed region Västerbotten en workshop om brukarmedverkan i forskning. Medworkshopen vill vi uppmärksamma brukares delaktighet i forskning,presentera den brukarforskarpanel som nu är knuten till Ucff och samtala omhur denna resurs kan utvecklas och nyttjas.Brukarforskarpanelen har utbildats i forskningsmetodik och består avpersoner med egen erfarenhet av funktionshinder och psykisk ohälsa.

Program:
13.00 Välkommen/inledning
13.05 Perspektiv på brukarmedverkan på forskningProfessor Urban Markström, socialt arbeteProfessor Mikael Sandlund, klinisk vetenskapDr. Kamilla Peuravaara, post-doc, pedagogiskaDocent David Rosenberg, socialt arbete
14.00 Brukarforskarpanel och Ucff
14.15 Panelsamtal: brukarforskarpanel som resurs för forskare vid UmuKaffe
15.00 Plenarmöte, Ucff:s årliga möte
15.30 Avslutning

Inbjudan till workshop och dagordning för plenarmöte hittar till höger på sidan under relaterad information

Anmälan senast 14/4 till
veronica.lovgren@umu.se

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten