Motverka och förebygga diskriminering

Rättighetscentrum i Västerbotten önskar driva ett projekt i Skellefteå, med HSO Västerbotten som samverkanspartner, för att utveckla deras befintliga verksamhet.

Det vill säga att arbeta med "att motverka och förebygga diskriminering och främja mäniskors lika rättigher och möjligheter i samhället" genom;

  • Information och utbildningn i diskrimineringsfrågor.
  • Kostnadsfritt stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade.
  • Opinionsbildning för att driva antidiskrimineringsarbetet framåt i Västerbottens region.

Vill du komma i kontakt med Rättighetscentrum i Västerbotten eller läsa mer om deras arbete i så kan du besöka deras hemsida genom att klicka på denna länk: http://www.sensus.se/rattighetscentrum/.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten