Tillgängligt entreprenörskap

Bakgrunden till projektet bygger på samma skrämmande siffror som arbetslösheten bland funktionsnedsatta är på totala arbetsmarknaden. När det kommer till eget företagande och entreprenörskap ser verkligheten likadan ut. Tyvärr finns det i nuläget inte siffror med samma relevans som det gör gällande arbetslöshet i allmänhet men det finns signaler som visar på samma sak, att entreprenörer med funktionshinder är dubbelt så få som för gruppen ”normalt” funktionshindrade.

Convoys affärsidé bygger på att man ansluter sig till dem och de sköter den ekonomiska biten för entreprenören. De fakturerar, betalar ut löner och sköter bokföring åt personen i fråga. De bistår också med att bygga upp en struktur för den ekonomiska hanteringen. Som entreprenör kostar det endast när du gör affärer och inte om ditt företag vilar eller du har inaktiva perioder. Convoy hjälper vidare med att skriva avtal som är anpassade för just din verksamhet. Convoy har inte någon vinstutdelning utan alla pengar som går till vinst kommer tillbaka in i företaget och oftast i att göra ekonomitjänsten bättre och mer flexibel för användarna. Projektet vill skapa ett affärssystem som är tillgänligt för alla och undanröjer hinder för människor som har en idé och vill göra verklighet av den.

Projektet är tänkt att täcka upp hela Norrland och Convoy har tagit kontakt med HSO på fler orter. Planen är att ha några halvtidsanställda som driver projektet framöver. Tanken är att projektet ska vara i 3 år med start i mitten under 2014.

”Convoy riktar sig främst till människor som har lust, tycker det är skoj och har en affärsidé.”

Projektet drivs av Convoy som söker medel från Arvsfonden. Projektet är tänkt att starta i augusti 2014. Referensgruppen är tänkt att sammanträda innan årsskiftet.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten