Unga vuxnas delaktighet och inflytande i Västerbotten

Vi ska skapa en grupp som ska arbeta med frågor om tillgänglighet, delaktighet och samhällspåverkan. Projektet är nästa steg i att skapa ett forum där unga kan delta och ta plats i den politiska processen. Det tidigare folkhälsoprojektet resulterade i en blogg och väckte en lust och vilja att flytta positionerna ytterligare när det gäller att synas i samhällsrummet.

Gruppen ska fungera som en plattform där deltagarna får kunskap och möjlighet att konkret driva påverkansarbete. Kunskapen inhämtas genom till exempel erfarenhetsutbyte och föreläsningar för att sedan mynna ut i konkreta aktiviteter som exempelvis manifestationer, möten med politiker eller debattartiklar. Om vi ska uppnå ett jämlikt samhälle där alla har möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter och känna delaktighet, behöver tillgänglighetsfrågor synliggöras i människors vardag.

För att visionen ska bli verklighet vet nätverket utifrån tidigare erfarenheter att det behövs en samordnare för att arbetet ska få en hållbar struktur. En hållbar och tydlig struktur skapar utrymme för kreativitet och ett engagemang som vilar på lust.

Gruppen har sin bas i Umeå men strävar efter att ha medlemmar samt aktiviteter i länets alla delar.

Vad är syftet med projektet?

  • lyfta upp tillgänglighetsfrågor på den samhälleliga arenan, det vill säga både i vår gemensamma vardag och hos beslutsfattare.
  • öka medvetenheten hos allmänheten och beslutsfattare om frågor gällande tillgänglighet och delaktighet.

Vilka är målgruppen?

  • Målgruppen är unga vuxna, oberoende av funktionalitet, som har ett engagemang för mänskliga rättigheter och tillgänglighetsfrågor samt en vilja att påverka och förändra.

Vilka andra samarbetspartners finns?

  • Rättighetscentrum Västerbotten
  • ABF Västerbotten

Vill du komma i kontakt med unga vuxna?

Kontaktperson för detta projekt är Camilla Björnehall, samordnare för unga vuxna, och Anna Norman, informationssekreterare på HSO Västerbottens kansli. Du når dem båda genom att kontakta HSO Västerbottens kansli:

HSO Västerbotten
Storgatan 76
903 33 UMEÅ
Telefon: 090-70 66 00
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten