Nätverk Unga vuxna

Nätverk unga vuxna startades av unga vuxna inom funktionshinderrörelsen som ett forum för unga vuxna med funktionsnedsättning, en plats för att byta erfarenheter, stötta varandra och påverka vardagen för människor med funktionsnedsättning. Vi vill vara med och påverka våra egna liv genom samverkan och dialog.

Nätverket filosofi bygger på diskussion och reflektion med följande områden som grund:

  • normer och värderingar
  • språkets betydelse för bemötandet
  • bekväma och jämlika möten
  • möten med personer som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Kontaktperson
Camilla Björnehall kommunikatör, Funtionsrätt Västerbotten

Telefon: 090- 70 66 02
Mobil: 070-249 95 18
Växel: 090-70 66 00
E-post: camilla.bjornehall@ac.hso.se

Funktionsrätt Västerbotten
Storgatan 76
903 33 UMEÅ
Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten